Nhẫn Ngọc Miến Điện, Đường kính 18, bản cao 16, dầy 3.5