Nhẫn Ngọc Bích đường kính 21Nhẫn Ngọc Bích đường kính 21, bản cao 30.

Giao kèm kiểm định PNJ, SJC, Liulab. 

Call/zalo 090 680 1399 Vũ.