Phát thảo mẫu trước khi gia công


Phát thảo mẫu trước khi gia công, nhẫn đá nguyên khối, chất liệu Ruby, Sapphire, Thạch anh, Ngọc Miến Điện, Morion....