Nhẫn đá quý Sapphire nguyên khối ni 20Nhẫn đá quý Sapphire nguyên khối ni 20, bản 16,dầy 5