Nhẫn Càn Long bọc Lục Tự Minh Chú Ohm Mani Padme Hum
Nhẫn Ngọc Miến Điện bọc Lục Tự Minh Chú Ohm Mani Padme Hum