Nhẫn Ngọc Miến Điện chạm Thiềm Thừ


Nhẫn Càn Long chạm Thiềm Thừ ngọc huyết nguyên khối
Nhẫn Thiềm Thừ ngọc huyết nguyên khối