Nhẫn Thiềm Thừ, Tỳ Hưu ngọc Miến Điện

Nhẫn Thiềm Thừ, Tỳ Hưu ngọc Miến Điện 

Nhẫn Càn Long Thiềm Thừ, Tỳ Hưu ngọc Miến Điện
Nhẫn Càn Long Thiềm Thừ, Tỳ Hưu ngọc Miến Điện
Nhẫn Càn Long Thiềm Thừ, Tỳ Hưu ngọc Miến Điện, nhận đặt nhẫn theo ni tay yêu cầu, call/zalo 0906801399, 0911405068 Vũ