Nhẫn Thiềm Thừ Sapphire nguyên khối


Nhẫn Càn Long Thiềm Thừ Sapphire nguyên khối
Nhẫn Thiềm Thừ Sapphire nguyên khối


Nhẫn Thiềm Thừ bằng đá Sapphire.

Nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các trung tâm giám định uy tín. 

0906801399 Vũ Art.