Nhẫn Càn Long bạch ngọc và Ruby Lục Yên tự nhiên nguyên khối

Nhẫn Càn Long bạch ngọc và Ruby Lục Yên tự nhiên nguyên khốiNhẫn Càn Long bạch ngọc và Ruby Lục Yên tự nhiên nguyên khối
Nhẫn Càn Long bạch ngọc và Ruby Lục Yên tự nhiên nguyên khốiNhẫn Càn Long bạch ngọc và Ruby Lục Yên tự nhiên nguyên khối, nhận làm nhẫn theo ni tay yêu cầu, call/zalo 0906801399, 0911405068 Vũ